Polityka prywatności

§ 1. Warunki korzystania z serwisu opix.pl
Korzystając z serwisu opix.pl akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.
Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o opuszczenie strony opix.pl.


§ 2. Zbierane dane osobowe
Podczas rejestracji konta w serwisie opix.pl Użytkownik podaje dobrowolne dane - t.j. adres E-Mail oraz hasło. Pomimo, iż dane te są dobrowolne - są niezbędne do zrealizowania usługi aktywacji, utrzymania konta Użytkownika, możliwości komunikacji z innymi zarejestrowanymi Użytkownikami i wystawiania ogłoszeń w serwisie opix.pl.

Korzystanie z serwisu opix.pl polegające na przeglądaniu i wyszukiwaniu ofert nie wymaga podania tych danych.

Podany przez Użytkownika adres E-Mail oraz hasło są niejawne, nieudostępniane innym Użytkownikom przez Administratora serwisu opix.pl.
Dodatkowe dane podane w konfiguracji Konta Użytkownika, t.j. adres i telefon kontaktowy, lokalizacja, nazwa firmy itp. mogą być upublicznione przez Użytkownika podczas wystawiania ogłoszenia.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane z realizacją usług, lub bezpośrednim kontaktem Administratora serwisu opix.pl z Użytkownikiem.


§ 3. Wystawianie ogłoszeń
Wystawianie ogłoszeń w serwisie opix.pl wiąże się z udostępnieniem podstawowych lub rozszerzonych informacji kontaktowych (o których decyduje wystawiający ogłoszenie), o których mowa w § 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Podstawowe i obowiązkowe informacje kontaktowe, które zawsze są widoczne po opublikowaniu ogłoszenia to:
- Imię, ID Konta Użytkownika lub Przyjazna Nazwa Konta (decyzja wystawiającego)
- numer kontaktowy


§ 4. Niezapowiedziane wiadomości i newslettery
Administrator serwisu opix.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Administrator serwisu jednocześnie zobowiązuje się nie przekraczać liczby 5 niezapowiedzianych wiadomości i newsletterów (łącznie) na rok kalendarzowy - wiadomości systemowe odnośnie ogłoszeń i konta Użytkownika, powiadomienia skonfigurowane przez Użytkownika, czy wiadomości kierowane bezpośrednio przez Administratora w sprawach nie cierpiących zwłoki, a dotyczących bezpośrednio Użytkownika lub konta Użytkownika nie są wliczane do puli wiadomości określonych w niniejszym paragrafie.

Serwis opix.pl stosuje politykę Zero Tolerancji Dla Spamu - nie rozsyła reklam firm trzecich ani nie wykorzystuje danych Użytkownika do prowadzenia agresywnej polityki reklamowej.


§ 5. Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wystawiania ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis opix.pl, a dane podane podczas kontaktu z innymi Użytkownikami - dla Użytkowników będących odbiorcami przesłanych wiadomości. Opix.pl nie ma możliwości zabezpieczyć takich danych, dlatego odpowiedzialność za udostępnione przez Użytkownika dane ponosi sam Użytkownik.

Jednocześnie przestrzegamy przed podawaniem danych, które mogłyby posłużyć odbiorcom do podjęcia działań niezgodnych z prawem.
W szczególności:
- nie podawaj żadnemu Użytkownikowi danych z Twojej karty debetowej/kredytowej, nie są one nikomu potrzebne, aby odebrać płatność za sprzedany przedmiot!
- nie podawaj Użytkownikowi adresu dostawy, jeśli nie dokonano u tego Użytkownika zakupu


§ 6. Cookies
Niektóre obszary serwisu opix.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia działania bądź umorzenia danej operacji.

Cookies wykorzystywane przez opix.pl są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku komputera.

Warunkiem poprawnego działania serwisu opix.pl jest akceptacja cookies.


§ 7. JavaScript
Aby serwis opix.pl działał prawidłowo, należy mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.
Aby dowiedzieć się jak włączyć obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce, skorzystaj z działu pomocy danej przeglądarki.